Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.11.10

Dymuniadau gorau i Jean Huw Jones - meistres y gwisgoedd

Cyhoeddodd Jean Huw Jones, neu Siân Aman, ei hymddeoliad fel Meistres y Gwisgoedd, Eisteddfod Genedlaethol yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd. Felly mae Gorsedd y Beirdd yn chwilio am rywun i weithredu fel Meistr neu Feistres y Gwisgoedd am y cyfnod hyd at 2013.


Mae Jean wedi cyflawni gwaith arbennig dros nifer o flynyddoedd ac mae cyfrifoldebau’r swydd hon, sydd yn ddi-dâl, yn cynnwys gofalu’n arbennig am wisg a choron yr Ardderwydd, gwisg y Priflenor neu’r Prifardd buddugol, ynghyd â gwisgoedd Mam y Fro a chyflwynydd y Flodeuged.

Meistr neu Feistres y Gwisgoedd sydd hefyd yn goruwchwylio’r eitemau seremonїol, gan gynnwys y regalia, sydd yn cael ei arddangos yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru. Yn ogystal, ceir nifer o ddyletswyddau seremonїol, gan gynnwys arwisgo enillydd y tair seremoni lwyfan cyn eu hebrwng i lwyfan y Pafiliwn a chludo’r goron a’r deyrnwialen yn ystod seremoni gorseddu’r Archdderwydd.

Hoffai holl ddarllennwyr Glo Man ddymuno’n dda i Jean ar ei hymddeoliad sydd yn wir haeddianol.

Os oes gan unrhwy un ddiddordeb mewn olynnu Jean yna gellir lawrlwytho manylion y swydd a ffurflen enwebu o wefan yr Eisteddfod – www.eisteddfod.org.uk, neu gallwch ofyn am gopi drwy ffonio un o swyddfeydd yr Eisteddfod – 0845 4 090 300 neu 0845 4 090 400. Y dyddiad cau yw 30 Tachwedd eleni.

No comments:

Help / Cymorth