Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.11.10

Nyri Cynningham yn ennil Gradd M.Sc. drwy'r Gymraeg

Myfyrwraig raddedig o’r Garnant yw’r fyfyrwraig gyntaf yng Ngholeg Sir Gar i gwblhau ei thraethawd estynedig ôl-raddedig mewn Rheolaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
Eleni graddiodd Nyri Cynningham, sy’n 29oed, gyda gradd Meistr mewn Rheolaeth wedi iddi astudio ar gampws Pibwrlwyd y coleg.
Dechreuodd Nyri ei haddysg brifysgol gyda gradd BA anrhydedd gyfun mewn Cymraeg a Hanes yn Aberystwyth. Yna cyflwynodd ei thraethawd estynedig ar ‘strategaeth’ yn y Gymraeg yng Nghaerfyrddin. Am ei bod yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid oedd i Nyri gyfieithu llawer o’r deunydd o’r Saesneg, gan fod yno brinder o ddeunydd yn y Gymraeg.
Mae’n cydnabod ei dyled i Sian Harris, ei darlithydd, ac rydym ni oll yn y Cwm yn llongyfarch Nyri ar ei llwyddiant ac yn dymuno’n dda iddi i’r dyfodol gyda’i chwrs hyfforddiant i athrawon.

No comments:

Help / Cymorth