Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.9.14

FACEBOOK a TWITTER

NID YW'R DUDALEN HON YN CAEL EI DIWEDDARU'N GYSON BELLACH - YN HYTRACH EWCH I'N TUDALEN FACEBOOK NEU TRYDAR
 
https://www.facebook.com/glo.man.37

https://twitter.com/PapurBroGloMan

(Beth am ddod yn ffrind ar Facebook a'n dilyn ar Trydar. )

No comments:

Help / Cymorth