Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.9.07

CALENDR DIGWYDDIADAU


GORFFENNAF 2008

Gorffennaf 11eg. Cynhelir noson Mabolgampau Dan Do Ysgolion Sul Gogledd Myrddin yn neuadd chwaraeon Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Cystadlaethau ar gyfer plant oed meithrin i fyny at flwyddyn 11. Manylion llawn a ffurflen gofrestru ar gael trwy gysylltu â Nigel Davies (Swyddog Plant / Ieuenctid Gogledd Myrddin) ar (01994)230049 neu gogmyrddin@uwclub.net

Sadwrn 12 Cymdeithas Pentre Tycroes – Twmpath – Jac-y-Do
Diwrnod Mawr y Cwm – Parc Rhydaman
Mercher 16 Côr Meibion Dyffryn Aman- Cyfarfod Blynyddol – Clwb yr Aman
Llun 21 Sioe Amaethyddol Cymru - Llanelwedd


Gorffennaf 28 – Awst 1.
Gwersylloedd Cristnogol yr Haf yng Ngholeg Y Bala.
. i) Cwrs Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 7-10. Pris £89. (Bws am ddim).
. ii) Gwersyll Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed.
Awst 15 – 22. Pris £130. (Bws am ddim). Manylion llawn a ffurflen gofrestru ar gael trwy gysylltu â Nigel Davies (Swyddog Plant / Ieuenctid Gogledd Myrddin) ar (01994)230049 neu gogmyrddin@uwclub.net

AWST 2008
Gwener 8
Clwb Golff Glynhir – Gornest Golff – Cyn Chwareuwyr Rygbi Cymru

MEDI 2008
Iau 4
Cylch Cinio Rhydaman – Cyfarfod Blynyddol
Gwener 19
Côr Merched Tybie – Noson Goffi – Talent lleol – Neuadd Goffa’r Pentre, Llandybie
Sul 21
Côr Meibion Dyffryn Aman – Cyngerdd – Holsworthy, Dyfnaint
Grwp Gweithredu Pantyffynnon – Cymunedau Cyntaf – Parc Parcyrhun – Jac-y-Do
Llun 22
Côr Meibion Llandybie- Taith Canmlwyddiant y Côr i Ganada a PhiladelphiaNo comments:

Help / Cymorth