Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.9.07

Swyddogion Glo Mân

Swyddogion Glo Mân am 2007 - 2008 yw:

Cadeirydd: - Mel Morgans, 01269 823816

Is-gadeirydd: - Mair Thomas, 01269 823472

Ysgrifennydd:- Edwyn Williams, 01269 845435

Trysorydd: - Pam Jones 01269 824177

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Help / Cymorth