Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.9.07

Glo Mân ar y we

Mae Glo Mân wedi creu gwefan newydd ar gyfer ein papur bro. O fis Hydref 2007 ymlaen byddwn yn cyheoddi straeon newyddion, erthyglau ac ati ar y wefan. Os ydych yn adnabod unrhyw un a fyddai'n falch o weld newyddion ardal Rhydaman ar y we yna cofiwch ddweud wrthynt am www.gloman.blogspot.com
Bydd cyfeillion ar draws y byd yn gallu darllen am Ddyffryn Aman ar y we - a hynny drwy'r Gymraeg. Hefyd cofiwch gysylltu a ni ar edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk os oes gennych unrhwy eitem yr hoffech ei gynnwys yn Glo Mân.

No comments:

Help / Cymorth