Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.10.08

Darpar Lywydd Undeb yr Annibynwyr

Llongyfarchwn cyn-weinidog Eglwys Moreia, Tycroes, y Parchg. Guto Prys ap Gwynfor, Llandysul ar ei ethol yn ddiwrthwynebiad yn ddarpar-lywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn eu cyfarfodydd blynyddol a gynhaliwyd eleni yn Abertawe yn ystod mis Gorffennaf. Fe fydd yn traddodi ei anerchiad o’r gadair ar brynahwn Sadwrn yr Undeb a gynhelir mis G o r ffennaf y flwyddyn nesaf yng Ngholeg Amaethyddol Llysfasi. Dymunwn pob bendith iddo.

No comments:

Help / Cymorth