Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.10.08

Canmlwyddiant Bethesda, Tycroes

Fe fydd Eglwys Bethesda, Tycroes yn dathlu canmlwyddiant corffori’r achos ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf. Os hoffech archebu plât i ddathlu’r digwyddiad arbennig hwn, cysylltwch naill â Eilir Watkins (01269) 592945 neu â Maud Jones (01269)
595618. Edrychwn ymlaen at gael mwy o wybodaeth am yr achlysur hanesyddol hwn.

No comments:

Help / Cymorth