Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.10.08

Roy Noble - Roy o'r Gwter Fawr

Ychwanegwyd at rif criw Brynaman sy’n aelodau o Orsedd y beirdd yn yr eisteddfod eleni gyda dyfodiad Roy Noble gyda’r enw barddol Roy o’r Gwter Fawr. Wele lun o Roy – yn ei “outfit” ys dywed e - yng nghwmni Mair oedd yn yr un dosbarth â fe yn yr
ysgol ym Mrynaman. Llongyfarchion cynnes iddo fe.

No comments:

Help / Cymorth