Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.1.09

TRI TENOR

Cynhaliwyd Cinio Nadolig Cylch Cinio Cymraeg Rhydaman yng Nghanolfan Aman, Rhydaman, Nos Iau, 4 Rhagfyr o dan lywyddiaeth Alun Richards, Tycroes.
Y llywydd a groesawodd y gwragedd a’r ffrindiau a oedd wedi dod ynghyd ar yr achlysur arbennig hwn ac ef hefyd a groesawodd ein diddanwyr am y noson – y tri thenor – John Davies, Llandybïe, Crwys Evans a’i fab Robin Lyn Evans, enillydd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, ynghyd â’u cyfeilydd medrus, Gareth Wyn Thomas, Capel Hendre. Cafwyd noson arbennig ganddynt ac fe’n hysbrydolwyd i mewn i naws a hwyl y Nadolig.
Diolchwyd iddynt am wledd o ganu gan yr is-lywydd, Edwyn Williams, Capel Hendre
.

No comments:

Help / Cymorth