Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.1.09

PRIODAS DDA

Gyda holl fwrlwm a pharatoadau’r Nadolig mae’n rhyfedd meddwl fod rhywrai wedi cael amser i drefnu priodas ym mis Rhagfyr!
Ond ar Sadwrn 6 Rhagfyr yng Nghapel Hermon Brynaman priodwyd Liwsi Kim Protheroe o Waun Cae Gurwen a Gareth Davies o Gapel Ifor, Llandeilo.
Roedd y gwasanaeth yng ngofal y Parchg Eirian Wyn a chafwyd darlleniad pwrpasol gan Joan Slaymaker ac unawd addas gan frawd y priodfab, Eirian Davies, sy’n enillydd cenedlaethol. Hyfryd oedd clywed canu un o’r hen garolau mewn gwasanaeth priodas. Yr organydd oedd Walford Morris. Roedd y neithior yn y Ty Newydd, Penderyn.

Dymuniadau da i Liwsi a Gareth.

Dwy galon, un dyhead,
Dau dafod, ond un iaith,
Dwy raff yn cydio’n ddolen,
Dau enaid ond un daith.
Dic Jones

No comments:

Help / Cymorth