Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.1.09

YSGOL GYMRAEG RHYDAMAN


Bu côr yr ysgol, ynghyd â Sara Mai Jones a Martha Angharad O’Neil yn canu deuawd. yn perfformio yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd ar 14 Rhagfyr yng nghwmni Corws a Cherddorfa’r BBC yng Nghymru.
Swynwyd y gwrandawyr gan eu lleisiau swynol. Fe’u dewiswyd wedi iddynt gwblhau clyweliad l lwyddiannus yn ystod mis Tachwedd. Llongyfarchiadau i’r ysgol. Efallai i rai ohonoch glywed y perfformiadau ar Radio Wales dros y Nadolig.
Trefnwyd y digwyddiad i godi arian tuag at gronfa Plant Mewn Angen.

No comments:

Help / Cymorth