Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.1.09

TIM RYGBI YSGOL GYMRAEG RHYDAMANBu bechgyn dewr blynyddoedd 5 a 6 yn cystadlu yng nghystadleuaeth rygbi’r Urdd, Llongyfarchiadau i’r tîm hyn a fydd yn cynrychioli’r ardal yn y rownd sirol yn y flwyddyn newydd. Da iawn bois!

No comments:

Help / Cymorth