Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.4.09

EISTEDDFOD YSGOL DYFFRYN AMAN

Eleni Llys Llwyd oedd yn fuddugol yn Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman. Yn y llun gwelir capteiniad y Llys yn cael eu gwobrwyo gan Mr Steve Perks, Pennaeth yr Ysgol.

No comments:

Help / Cymorth