Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.5.09

Sioe Stryd Gŵyl Ddewi


Cafwyd diwrnod i’w gofio yn nhref Rhydaman dydd Sadwrn, 28 Chwefror pan gynhaliwyd sioe stryd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Menter Bro Dinefwr ynghyd â Chynllun Gweithredu Iaith Rhydaman a Twf oedd yn gyfrifol am drefnu’r diwrnod. Cafwyd perfformiadau gan Fand Arian Rhydaman, Ysgol Tycroes, Dawnswyr Penrhyd a Jac y Do. Cafwyd cefnogaeth Canolfan Ieuenctid Glanaman ar y diwrnod lle rhoddwyd cyfle i blant ac ieuenctid yr ardal ddefnyddio’r wal ddringo. Daeth Twf a stondin i’r digwyddiad hefyd lle darparwyd gweithgareddau amrywiol i blant megis paentio wynebau. Braf oedd gweld gymaint o bobl yn mwynhau’r adloniant ar y stryd ac yn dathlu dydd ein nawddsant.


Fel rhan o’r dathliadau cafwyd cystadleuaeth addurno ffenest siop ar gyfer busnesau tref Rhydaman. Mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal ers nifer o flynyddoedd bellach ac mae tarian Siambr Fasnach Rhydaman yn cael ei roi i’r enillydd. Amman Valley Railway Society oedd yn fuddugol eleni, gweler llun o’r ffenest siop isod ynghyd â gwirfoddolwyr y gymdeithas sef Anthea Whittaker a Mansel Rees. Hefyd gweler beirniaid y gystadleuaeth sef Siân Merlys, Linda Evans a’r Cynghorydd Hugh Evans.

No comments:

Help / Cymorth