Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.09

EISTEDDFOD YSGOL GYMRAEG RHYDAMAN


Dyma lun o Martha Angharad O'Neil (enillydd y Gadair), a Sara Mai Davies (enillydd y Goron) yn eisteddfod Gŵyl Ddewi Ysgol Gymraeg Rhydaman. Cawsoch chi'r pleser o ddarllen eu gwaith yn rhifyn Mawrth o'r Glo Man.

No comments:

Help / Cymorth