Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.09

CYLCH CINIO TYBIE

Cafwyd noson diddorol dros ben yn y Clwb Golff ar yr 11eg o Fawrth wrth wrando ar Dr Carol Bell yn ein annerch a rhoddodd amlinelliad o'i gyrfa hynod o amrywiol a diddorol. Yn enedigol o Felindre derbyniodd ei haddysg gynnar yn Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera ac yna Prifysgol Caergrawnt. Mentrodd wedyn i fyd busnes gan weithio efo cwmnIau olew rhyngwladol, banciau a broceriaid gan ddefnyddio ei gwybodaeth arbenigol i gynghori ar ddigwyddiadau a datblygiadau cyffrous ym myd busnes byd-eang. Mae'n ddarlithydd gyda'r "British Board of Archaeologists" yn Athen. Mae'n ymgynghorydd i'r Llywodraeth ar y Pwyllgor Pensiynau ac mae'n ymgynghorydd i'r diwydiant olew, yn ymwneud A chynghori cwmnIau olew. Gwraig dawnus a thalentog to hwnt.Diolchwyd iddi gan Dewi Daniel.

No comments:

Help / Cymorth