Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.09

HEN BENSIYNWYR LLANDYBIE


Dathlodd Hen Bensiynwyr Llandybie Ddydd Gwyl Dewi gyda chawl traddodiadol Cymreig ynghyd a bara brith, picau ar y maen a disgled o de. Diddanwyd yr aelodau gan Gor Meibion Llandybie o dan arweiniad Mr Alun Bowen a Mrs Gloria Lloyd yn cyfeilio. Yr oedd y cawl yn flasus dros ben a'r neuadd wedi ei haddurno yn brydferth lawn gan Gennin Pedr - ffordd wych o ddathlu gwyl ein nawddsant. Diolch yn fawr i swyddogion a chynorthwyr yr hen bensiynwyr am drefnu prynhawn l'w gofio.

No comments:

Help / Cymorth