Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.5.09

FUTURE CHEF 2009


Yn ystod tymor y Gaeaf, bu Steffan Davies (Capel Sion), mab Joy a Richard, Parc y Llan, yn Ilwyddiannus yn rownd Ysgol Tregib yng nghystadleuaeth 'Future Chef 2009'.

Yna aeth ymlaen i gynrychioli'r ysgol yng Ngholeg Pibwrlwyd yn rownd y tair Sir. Yr oedd yn llwyddiannus yno eto, ac ym mis Chwefror, aeth Steffan i Goleg Castell-nedd i gynrychioli'r tair Sir yn y rownd i Gymru gyfan. Pleser yw nodi ei fod wedi gwneud yn dda iawn ac wedi gorffen yn yr ail safle.

No comments:

Help / Cymorth