Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.5.09

YSGOL Y GLYN


Er mwyn codi ymwybyddiaeth y plant o Fasnach Deg - gwisgodd pawb mewn melyn ar ddydd Gwener, 6 Mawrth. Ymunodd y plant gyda cannoedd o fobl ar draws y wlad i dorri'r record o fwyta bananas Masnach Deg. Yn ogystal a hyn cafwyd stondin Masnach Deg yn yr ysgol. Cafodd pawb amser wrth eu bodd yn cefnogi menter mor deilwng.

No comments:

Help / Cymorth