Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.6.09

BRWYDR Y BANDIAU - NEVARRO - SMASHING DIAMONDS

Llongyfarchiadau mawr i’r band ‘Nevarro’ ar ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2. Aethant ymlaen i faeddu bandiau o bob cwr o Gymru yn y rownd derfynol, ac roedd y beirniaid wedi eu syfrdanu gan dalent y band ifanc o Rhydaman. Pob lwc iddynt yn y dyfodol!
Yn wir gwnaeth dau fand o ardal Rhydaman yn arbennig o dda a chyrraedd y rownd derfynol ar 29 Ebrill sef ‘Smashing Diamonds’ a ‘Nevarro’. Y beirniaid oedd Bethan Elfyn a Rhodri Llwyd Morgan a chafodd y gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu’n fyw ar Radio Cymru.

No comments:

Help / Cymorth