Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.6.09

Cwis Chwaraeon


Bu’r Cwis Chwaraeon Trawsffiniol ym Mrynaman yn noson i’w gofio! Trefnwyd y noson ar y cyd rhwng Menter Bro Dinefwr a Menter Castell Nedd Port Talbot. Cynhaliwyd y cwis yng Nghlwb Rygbi Brynaman ac Alun Wyn Bevan oedd y cwisfeistr, mae Alun yn wyneb cyfarwydd yn yr ardal a daeth tyrfa gref o ddynion, ac ambell fenyw i gystadlu. Allan o’r 11 tîm, ‘Meibion Glyndwr’ oedd y buddugwyr. Gwelir yn y llun isod Alun Wyn Bevan, Royston Jones, Keith Hopkin, Phillips Hicks a Mel Morgans

No comments:

Help / Cymorth