Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.6.09

Seren ‘Sgrifennu

Wyt ti’n ddramodydd cudd?
Wyt ti’n ysu i weld dy waith yn cael ei berfformio ar lwyfan?
Wel dyma dy gyfle di!!

Anfonwch sgets yn cynnwys i fyny at bump o gymeriadau sydd 10 i 15 munud o hyd ac os byddwch chi’n lwcus fe gaiff ei pherfformio gan actorion Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe o flaen cynulleidfa yn ardal Bro Dinefwr.
Bydd y Gymdeithas yn gwneud taith gyda’u sioe Noson o Adloniant sy’n cynnwys drama fer ac eitemau amrywiol ac fe allai eich sgets chi, ynghyd ac eraill, fod yn rhan o’r noson. Y gynulleidfa fydd yn dewis y sgets orau felly dewch a’ch cefnogwyr ‘da chi!! Os enillwch chi, chi fydd yn cynrychioli ardal Menter Bro Dinefwr ac yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol rhwng y Mentrau.
Dyma ofyniadau y sgets:
* 10 i 15 munud o hyd i rhwng 2 - 5 o gymeriadau
* Yn weddus i’w pherfformio yn gyhoeddus i bob oedran!!
* Y props i gynnwys pethau syml fel byrddau a chadeiriau


Anfonwch eich sgets erbyn Mehefin 30 at : Llew Davies, Menter Bro Dinefwr, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW

No comments:

Help / Cymorth