Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

30.6.09

DA IAWN DANIELLlongyfarchiadau gwresog i Daniel Evans o Aberlash, Rhydaman ar ei lwyddiant yn y maes rygbi’n ddiweddar. Mae Daniel, sy’n gyn-ddisgybl o Ysgol Dyffryn Aman, yn rhan o sgwad y Sgarlets, Llanelli ac wedi disgleirio’n ddiweddar yn safle’r cefnwr. Ond
dewiswyd ef i ymuno â thîm Cymru wrth iddynt deithio Canada ac America’n ddiweddar. Chwaraeodd Daniel yn y ddwy gêm brawf, lle bu’r tîm yn fuddugoliaethus. Da iawn ti Daniel a phob lwc i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth