Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.7.09

CYNLLUN PONTIO ‘AWYR LAS’ YSGOL DYFFRYN AMAN

Ers tair blynedd bellach, mae Ysgol Dyffryn Aman wedi bod yn paratoi disgyblion Blwyddyn 6 yr ardal i drosglwyddo i’w hysgol uwchradd. Mae’r cynllun ‘Awyr Las’ wedi helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau allweddol drwy gyd-weithio gyda phlant o
ysgolion eraill.
Fe fu’r criw yn yr ardd Fotaneg yn ddiweddar yn archwilio’r holl oedd i’w gynnig yno. Mae’r disgyblion wedi cael amrywiaeth o brofiadau ar y cynllun yn cynnwys gweithdai Drama a sesiynau creadigol. Mae’r gweithgareddau yn cael eu cyflwyno gan athrawon Ysgol Dyffryn Aman ac athrawon
ysgolion cynradd y dalgylch.

No comments:

Help / Cymorth