Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.7.09

YSGOL DYFFRYN AMAN - CYNGERDD MWYNIANT MAI

Cynhaliwyd cyngerdd yn ysgol Dyffryn Aman ar y 7fed o Fai er mwyn dathlu’r grwpiau a aeth i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd. Roedd hi’n braf bod rhieni, aelodau’r gymuned a’r
plant yn gallu dod at ei gilydd i ddathlu llwyddiant yr Ysgol yn yr Eisteddfod. Codwyd cant naw deg o bunnoedd yn ystod y noson trwy werthu tocynnau raffl, a’r elw yn mynd tuag at Gymorth Cristnogol.

No comments:

Help / Cymorth