Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.7.09

YSBRYDOLIAETHLlongyfarchwn Mrs. Valerie Large, Heol Tycroes ar gyhoeddi ei llyfr o farddoniaeth o dan y teitl ‘Inspirations’. Ysbrydolwyd Val i sgrifennu’r llyfr pan yn ymladd y clefyd cancr. Mae elw’r gwerthiant yn mynd tuag at Uned Cancr y Fron, Ysbyty Llanelli ac hefyd Uned Cemotherapeg Ysbyty Singleton, Abertawe.
Dywed Mrs. Large bod cancr yn rhedeg yng ngennynau ei theulu a bu i’w chwaer farw ohono pan yn 56 mlwydd oed.
Derbynioedd Val ddogn trwm o cemotherapeg a bu yn wael iawn. Dechreuodd wella ond dangosodd y sgan olaf beth amser yn ôl bod y cancr wedi dychwelyd i’w hysgyfaint. Ychwanegodd bod Duw wedi bod yn agos iawn ati pan yn wael a bod ei ffydd ynddo yn parhau yn gryf .
Dywedodd ei ffrind Margaret Jones bod darllen barddoniaeth y llyfr arbennig hwn yn ysbrydoliaeth i bawb sy’n dioddef. Ei bris yw £5 ac fe ellir ei gael gan yr awdur, Meddygfa Brynteg, ‘Computers Don’t Byte’, a ‘Rig Out’ a ‘Peppercorn’ yn Llandeilo.

No comments:

Help / Cymorth