Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.7.09

Penodiad Newydd

Y mae Esgob Tŷ Ddewi, y Gwir Barchedig Wyn Evans wedi apwyntio y Parchedig Dennis Baxter yn Offeiriad a Gofal ar Plwyf Llanedi gyda Tycroes a Saron.
Ordeiniwyd Dennis yn 2005 ac mae yn Curad yn Ninbych-y-Pysgod. Bydd yn gorffen ar ei waith yn y fan honno ar Sul, Mai 17eg. Fe’i sefydlu’r mewn gwasanaeth arbennig a gynhelir yn Eglwys Sant Edmwnd, Tycroes, Nos Fercher, Mehefin 10fed am 7.00 o’r gloch. Dymunwn yn dda iddo ar ei ddyfodiad i Dycroes.

No comments:

Help / Cymorth