Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.10.09

AELODAU NEWYDD I BETHEL NEWYDD

Yr oedd bore Sul y 13ydd o Fedi yn achlysur arbennig yng Nghapel Bethel Newydd pan weinyddwyd y Cymun gan ein Parchus Weinidog, Gwyndaf Jones. Derbyniodd wyth aelod newydd i’r Capel ond gwelir llun saith ohonynt gyda’r Gweinidog gan i Roisin Chandler adael y gwasanaeth am ei bod yn teimlo’n sal. Ar ôl y Cymun galwyd ar y bobl ifanc yma i’r set fawr i gael eu derbyn, sef Caryl John, Ceris Campbell, Catrin Campbell, Siwan Chandler, Cari Chesby, Hywel Mackey a’r Dr. Angharad Bevan. Croesawyd hwynt gyda dwylo agored gan yr aelodau a oedd yn bresennol a gobeithiwn gael eu gweld yn gyson yn y capel yn y dyfodol. Braf iawn oedd cael bod yn bresennol yn yr oedfa arbennig yma.

No comments:

Help / Cymorth