Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.10.09

PRIODAS DDA

Ar Awst 1af, priodwyd Jane Owen Wyn, merch hynaf Dafydd a Mair Wyn, Heol Tirycoed, Glanaman gydag Adam Mathew Hughes, mab ieuengaf Raymond a Pauline Hughes, Ceri, ger y Drenewydd, yn Eglwys Dewi Sant, Henfynyw, ger Ffosyffin. Y forwyn briodas oedd Ceris Meleri Wyn a’r gwas bach oedd Tom Waters. Cafwyd y wledd yng Ngwesty’r ‘Plu’, Aberaeron, a treuliodd y pâr eu mis mel yn yr Aifft. Mae Jane yn athrawes Saesneg ac yn Bennaeth y Chweched yn Ysgol Gyfun Llanbed ac Adam yn Olygydd Chwaraeon gyda’r ‘Cambrian News’, Aberystwyth. Maent wedi ymgartrefu yn Haulfan, Ffos-y-Ffin. Dymunwn bob hwyl a iechyd da iddynt i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth