Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.10.09

BATHODYN GLANAMAN COUNTY SCHOOL

Daeth y bathodyn uchio at Glo Man oddi wrth Brian Lewis, Heol Tir-y-Coed, Glanaman. Fel y gwelir Bathodyn ‘Glanamman County School’ ydyw. Mae Brian yn awyddus i gael clywed wrth unrhyw un a all ei helpu trwy rhoi gwybod iddo atebion y cwestiynau canlynol:-

1. Ar gyfer pwy achlysur y cafodd y bathodyn ei wneud?
2. Dyddiad cywir ei wneuthuriad – yn y tri degau efallai?
3. Pwy dalodd amdano a’i rhoddi i’r ysgol?
4. Unrhyw wybodaeth arall, os gwelwch fod yn dda


Medrwch gysylltu ag Edwyn Williams ar edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk
Diolch yn fawr i chi am gymryd diddordeb.

No comments:

Help / Cymorth