Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.10.09

Sioe Ceffylau Cwm Gwendraeth


Daeth llwyddaint i ddau o ardal Llandybie yn Sioe geffylau Cwm Gwndraeth yn ddiweddar. Daeth Gwenno Davies a'i cheffyl "Del" yn gyntaf yn Dosbarth C a daeth Adrian Jenkins o "Talgarth Stud", Llandyfan yn gyntaf yn Adran A gyda'i geffyl Talgarth Thimble.

No comments:

Help / Cymorth