Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.10.09

COR MEIBION LLANDYBIE

Ar Nos Wener Awst 28ain yn ny bwyta y mochyn Daear, Y Blaenau cafwyd noson arbennig i anrhydeddu Mr David Jones ar ei ymddeoliad fel cyfarwyddwr Cor Meibion Llandybie.
Bu Mr David Jones wrthy llyw am bymtheg mlynedd lwyddiannus iawn. Daeth llawer iawn o aelodau'r cor ynghyd i ddangos eu parch tuag ato ac i'w anrhydeddu gyda baton arbennig. Cyflwynwyd tlws o flodau i'w wraig Joy.
Dymuniadau cynnes iawn i David a'i deulu i'r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth