Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.10.09

YSGOL GYMRAEG RHYDAMAN

Bu aelodau côr yr ysgol yn ymarfer yn gyson ar ddechrau’r tymor i ddysgu un o emynau Nnatlais ar gyfer y rhaglen “Dechrau Canu, Dechrau Canmol”. Darlledir rhaglen arbennig o Gapel Bethany ar Rhagfyr 6ed i gofnodi hanner canmlwyddiant marwolaeth y bardd a’r pregethwr.

No comments:

Help / Cymorth