Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.11.09

Ysgol Gymraeg Rhydaman


Mae Lowri Harris disgybl blwyddyn chwech Ysgol Gymraeg Rhydaman wedi ei dewis i dîm peldroed dan 12 Abertawe.

Disgyblion blwyddyn chwech Ysgol Gymraeg Rhydaman a gyflwynodd eu neges diolchgarwch yng Nghapel Gellimanwydd.

Disgyblion a ddaeth yn y deg cyntaf yn y gystadleuaeth Trawsgwlad. Aled Phillips 2il, Delun Allcock 10ed, Teifion Allcock 7ed, Levi Gape 6ed Disgyblion blwyddyn pump yn datblygu sgiliau entrereneraidd drwy gynnal bore o olchi ceir. Codwyd £196. Dai awn chi

No comments:

Help / Cymorth