Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.12.09

CALENDR 2010 AR WERTH

Mae calendr Glo Man ar werth oddi wrth eich gohebwyr lleol neu yn Siop Y Cennen. Neu cysylltwch ag Edwyn Williams drwy ebostio edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk neu ffonio 01269 845435 er mwyn derbyn copi. Pris yw £3 + pris postio.


Dymuniadau gorau dros yr Wyl
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.


No comments:

Help / Cymorth