Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.12.09

CYMDEITHAS GELLIMANWYDD


Nos Fercher 4 Tachwedd daeth Cwmni Drama y Gwter Fawr i Neuadd Gellimanwydd i gyflwyno dwy ddrama, sef "Corfu" a "Domino".
Braf oedd gweld y neuadd yn gyfforddus lawn. Cafwyd noson bleserus dros ben gyda dwy ddrama llawn hiwmor ac ambell i gyffyrddiad teimladwy iawn. Mel Morgans oedd cyfarwyddwr y ddrama gyntaf ac Anne Walters yr ail.
Hanes gŵr a gwraig yn mynd ar wyliau oedd y gyntaf, gyda'r gwas yn chwarae rhan allweddol. Yn yr ail cawsom hanes noson ymarfer domino rhwng pedair wraig weddw oedd yn aelodau o'r gangen leol o Ferched y Wawr.
Diolch i bawb am drefnu noson lwyddiannus arall yng nghalendr Cymdeithas Gellimanwydd.

No comments:

Help / Cymorth