Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.12.09

CYMORTH CRISTNOGOL


Cynhaliwyd cwis blynyddol Cymroth Cristnogol tref Rhydaman ar Nos Wener 13 Tachwedd yn Neuadd Gellimanwydd. Er gwaethaf y tywydd stormus y tu fas daeth chwech Capel ac Eglwys i gystadlu.
Roedd nwyddau Traidcraft a cardiau Nadolig Cymorth Cristnogol ar werth.
Edwyn Williams oedd y cwisfeistr a cafwyd noson llawn hwyl yn ceisio ateb yr amryw gwestiynau.
Tim Gellimanwydd oedd yn fuddugol, sef y Parchg Dyfrig Rees, Mandy Rees, Mairwen Lloyd, Gwenfron Lewis ac Arnallt James. Llongyfarchiadau iddynt.

Diolch i bawb am drefnu noson hwylus arall yng nghalendr gweithgareddau Cymorth Cristnogol yn y dref. Wedi'r cystadlu cawsom gyfel i sgwrsio dros gwpanaid o de a bisgedi.

No comments:

Help / Cymorth