Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.12.09

PENRHYD YNG NGWYL GERDD DANT CYMRU

Bu partion dawnsio gwerin a chlocsio Adran Penrhyd yn llwyddiannus iawn pan fuont yn cystadlu yng Ngwyl Cerdd Dant Cymru a gynhaliwyd yng Nghasnewydd eleni. Roedd tri parti yn cystadlu yn yr oedran cynradd, ac enillodd un parti'r wobr gyntaf ac un arall y drydedd wobr. Yn yr oed uwchradd cafodd y parti dawns yr ail wobr. Enillodd Penrhyd u wobr gyntaf yn y gystadleuaeth agored, a dau grwp closio yn ennill ail a thrydedd gwobr. Llwyddiant yn wir! Llongyfarchiadau i'r cystadleuwyr oll a'u hyfforddwyr, Mrs Jennifer Maloney a Mrs Karen Davies.

No comments:

Help / Cymorth