Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.12.09

ANNE WALTERS - "IT'S MY SHOUT"
Mae Anne Walters o Frynaman yn adnabyddus i drigolion yr ardal, - fel cyn athrawes Saesneg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ac hefyd fel aelod blaenllaw o Gwmni Drama'r Gwter Fawr. Yn ystod mis Medi , bu'n cymryd rhan y cymeriad Rhiannon mewn drama fer o'r enw "Pwca" , cyfieithad Cymraeg gan Sharon Morgan o sgript gan Jimmy Swindells. Bu'n ffilmio ar fferm yn Ynysybwl, ger Pontypridd.
Roedd y cyfan yn rhan o gynllun "It's my Shout" - cwmni sy'n rhoi cyfle i sgriptwyr, actorion a thechnegwyr i gael profiad ymhob agwedd o baratoi drama ar gyfer y teledu. Roedd chwe drama yn cael eu ffilmio - rhai yn Gymraeg a rhai yn Saesneg. Byddant i'w gweld ar y sgrin fach yn ystod mis Rhagfyr.
Cynhaliwyd Noson Wobrwyo yn Y Pafiliwn ym Mhorthcawl ar ol gorffen y ffilmio i gyd ac Anne dderbyniodd y Tlws am yr Actores Gynorthwyol Orau.
Llongyfarchiadau gwresog iddi.

No comments:

Help / Cymorth