Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.2.10

Masnach Deg Rhydaman

Mae llawer o bethau cyffrous yn digwydd yn Rhydaman yn ystod pythefnos Masnach Deg. Dyma rhai o'r pethau sydd ar y gweill.


Dydd Mercher 24 Chwefror - Parti y "mad hatter" yn Ystafell De Benwig, 2activ8.

Gwener 5 Mawrth - "Diwrnod Haf Masnach Deg yn Rhydaman" ger yr Arcade. - o 12.00 - 7.00 - sinema ynni haul mewn carafan (thesolcinema.org) yn dangos ffilmiau byr am fasnach deg.
- nos - tua 6.00pm Banana Split Masnach Deg ENFAWR yn yr Arcade.


Dewch yn llu i ymuno a ni.

No comments:

Help / Cymorth