Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.2.10

Cydmeithas Gellimanwydd

Nos fercher 27 Ionawr cawsom nos o hwyl a dyfalu yng nghwmni Edwyn Williams. Roedd Edwyn wedi paratoi cwis cyfoes gan gynnwys rowndiau ar Newyddion, Ble yng Nghymru, Beth yw Hwn, Cerddoriaeth, Pwy yw'r Wyneb a Dyfalwch y Llyfr.
Roedd pedwar tim brwd yn cystadlu ac ar ddiwedd y noson, mewn cystadleuaeth agos dros ben y tim buddugol oedd - Mairwen Lloyd, Gwenfron Lewis, Linda Williams a Mandy Davies. Llongyfarchiadau iddynt.

No comments:

Help / Cymorth