Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.3.10

Carmel

Roedd ffyddloniaid Carmel yn falch iawn bod y tywydd wedi newid er gwell, a modd mynd i Oedfa arbennig yn hanes yr Eglwys, fore Sul Ionawr 17eg. Hon oedd Oedfa olaf Y Parchedig Gwyndaf Jones fel ein Gweinidog. Daeth ei ddarlleniad o’r ail bennod o Efengyl Ioan, a chododd ei destun o’r drydedd bennod o Lythyr Paul at y Galatiaid, a chawsom bregeth rymus a sicr yn ôl ei arfer. Mae wedi bod yn weinidog cydwybodol, fyddlon, a gweithgar ers dros thri deg a thair o flynyddoedd yng Ngharmel, a byddwn yn gweld cannoedd o’i eisieu. Roedd un peth wedi codi ein calonnau, a hynny oedd gweld Mrs Glenda Jones yn cyrraedd, hithau yn benderfynnol ac wedi gwneud ymdrech fawr i fod yn bresennol, ar ôl cael llawdriniaeth. Dymunwyd ymddeoliad hapus iddo, a phob dymuniad da i’r ddau a’u teulu. Bydd cyfle eto i gael eu cwmni cyn iddynt ymadael ậr ardal.

Mae Mr Alan Windsor Heol Cefn wedi gwneud ymdrech fawr i ddod i’r oedfaon, ar ei ffyn faglau ar ôl cael llawdriniaeth. Dymunwn yn dda iddo yntau.

No comments:

Help / Cymorth