Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.3.10

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Croesawyd yr aelodau i’n cyfarfod cyntaf ym 2010, Nos Lun 18ed o Ionawr, gan ein Llywydd Mrs Bethan Williams, a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i ni i gyd. Dywedodd mor flin oedd hi ein bod wedi gorfod dileu y cyfarfod ym mis Rhagfyr 2009 o achos y tywydd rhewllyd.

Croesawodd ein siaradwr gwadd yn gynnes iawn, sef Y Parchedig Gwyndaf Jones. Diolchodd yntau am y gwahoddiad. Y tro hwn eto daeth ậ gwrthrychau amrywiol a diddorol iawn i’n herio a’n diddannu. Pob un ậ’i stori, ậ’i le mewn hanes lleol a chenedlaethol, aethom dramor hefyd, gan deithio ‘nôl mewn amser ‘doedd Dr Who a’i ‘dardis ddim ynddi! Dangosodd enghreifftiau o luniau, cyn oes y camera, yna hen luniau a dynnwyd gan John Thomas - mae casgliad o’i luniau yn y llyfr ddiddorol ‘Hen Ffordd o fyw’. Gwisgai un o wobrau eisteddfod yr Urdd a enillodd ei ewyrth am adrodd. Gwelsom hen gardiau Nadolig a hen gardiau post, llwy anarferol, hen lyfr ậ nod clustiau defaid o ardal y Mynydd Du, a llawer trysor arall diddorol. Diolchodd Bethan iddo am noson ddifyr, a dymunodd ymddeoliad hapus a iechyd iddo a Glenda a’r teulu.

No comments:

Help / Cymorth