Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.2.10

SIARAD CYHOEDDUS YSGOL DYFFRYN AMAN

Catrin Moses, Adam Jones ac Yasmin Jones - tri o fyfyrwyr Safon A Cymraeg Ysgol Dyffryn Aman a fu'n cynrychioli Clwb Rotari Rhydaman yn rownd cynderfynol Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg Clybiau Rotari De Cymru yn ddiweddar. Llongyfarchiadau i'r tri ohonynt, yn enwedig Adam a enillodd y wobr am y Siaradwr Gorau mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn. Hyfforddwyd y tim gan Mr Dylan Lewis.

No comments:

Help / Cymorth