Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.3.10

EISTEDDFOD TREF RHYDAMAN

Cadi                                                                           Megan

Lowri ac Owain
Dydd Sadwrn 27 Mawrth cynhaliwyd Eisteddfod Rhydaman dan nawdd Cyngor y Dref. Braf yw gweld yr Eisteddfod yn cael ei chynnal unwaith eto yn Rhydaman wedi llawer o flynyddoedd a gobeithinw bod hwn yn gychwyn ar gynnal y traddodiad unwaith eto. 
Y beirniad Cerdd oedd Mr Eric Jones, Pontarddulais. Mr Dyfrig Davies, Llandeilo oedd y beirniad Adrodd gyda Lowri Evans, Caerdydd yn cyfeilio.
Y llywyddion oedd Y Cyng Irena Hopkins, maeres y dref a Mrs Jean Huw Jones, Y Betws.
Dyma rhai o'r enillwyr ifanc.
Canu dan 8 - Cadi James, Llangadog
Adrodd dan 8  - Megan Bryer, Llanarthne
Adrodd a Canu dan 10 - Lowri Rowlands, Llangadog
Adrodd dan 13 - Owain Rowlands, Llangadog

No comments:

Help / Cymorth