Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.4.10

Pensiynwyr Rhydaman

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Y Gymdeithas ar Chwefror 24 yn Neuadd y Pensiynwyr Rhydaman. Dechreuwyd drwy gyd ganu emyn William Williams Pantycelyn “ Guide me o thou Great Jehovah”. Diolchodd y Cadeirydd am waith y swyddogion dros y flwyddyn a aeth heibio.

Penodwyd y swyddogion canlynol ar gyfer 2010 – Cadeirydd Mrs Anita Jones; Is-gadeirydd Mr Dai Harries; ysgrifennydd Mr Gwyn Llewellyn; Trysorydd Mr Arnallt James; Is-drysorydd Mrs Betty Williams. Daeth y cyfarfod i ben drwy gyd adrodd Gweddi’r Arglwydd.

No comments:

Help / Cymorth