Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.4.10

Côr Persain

Nos Fercher 24 Chwefror Côr Persain oedd yn diddanu Cymdeithas Gellimanwydd yn ei dathliadau Gŵyl Dewi. Daeth aelodau’r Gymdeithas i Neuadd Gellimanwydd i ddathlu. Reodd pawb wedi dod a plat o fwyd i’w rannu a cawsom wledd drwy eu gosod allan mewn ffurf Bwffe.

Mr Brian Owen oedd Llywydd y noson a diolchodd i bawb oedd wedi paratoi ar ein cyfer. Yna cyflwynodd Brian yr adloniant am y noson sef Côr Persain dan arweiniad Anne Wheldon a David Rees yn cyfeilio. Côr merched lleol o ardal Tycroes a’r cylch yw Côr Persain. Cawsom noson hyfryd yn eu cwmni. Diolchwyd iddynt gan Mr Arnallt James, Y Betws. Roedd pawb oedd yn bresennol yn datgan pa mor llwyddiannus oedd y noson.

No comments:

Help / Cymorth