Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.4.10

Dymuniadau gorau -Mr Meurig Evans

Hoffai holl ddarllenwyr Glo Mân ddymuno’n dda i Mr Meurig Evans, Cartref Annwyl-Fan oedd yn dathlu ei benblwydd yn 99 oed ar 5 Mawrth.
Fel yr ydych yn gwybod drwy ddarllen Glo Mân mae Meuirg yn dal i farddoni a cawsom sawl cerdd ganddo o fewn tudalennau ein papur. Pob dymuniad da i chi Meurig.

No comments:

Help / Cymorth