Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.4.10

Dathlu Gwŷl Ddewi yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd

Ar Fawrth y cyntaf cynhaliwyd cyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Ymysg y rhai a fu'n cymryd rhan oedd Sioned Thomas of Frynaman.
Fel aelod o Gôr Sir Caefyrddin cafodd Sioned ei dewis i ganu gyda chorws ieuenctid y BBC ac yn sgîl hyn yr anrhydedd i ganu mewn cyngerdd ar Fawrth y cyntaf yn Neuadd Dewi Sant.
Mae Sioned yn ddisgybl chweched dosbarth deg yn Ysgol Dyffryn Aman. Sioned oedd yr unig ddisgybl o'r ysgol i ganu yn y côr.
Perfformiodd y côr "Dewi Sant" gan Karl Jenkins a chafwyd perfformiadau oddi wrth gerddorfa a chôr y BBC, y delynores enwog, Catrin Finch, dawnsfeydd a medli o ganeuon Cymraeg -gan Gareth Glyn. Llwyddwyd i greu naws Gymreig iawn, ac roedd yn noson i'w chofio. Darlledwyd y gyngerdd yn fyw ar sgrin fawr i gynulleidfa y tu allan i'r neuadd ac ar y BBC i bawb gartref.

No comments:

Help / Cymorth